Временна организация на движението на ул. "Омуртаг" и на ул. „Васил Петлешков

петък 27 май 2022 г.

От 27.05. до 25.06.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Омуртаг“ №9 и ул. „Васил Петлешков“. Промяната се налага във връзка с изпълнението на обект: Реконструкция, пристройка и надстройка на жилищна сграда – Направа канализационно отклонение на жилищна сграда в УПИ IX-1359, кв.285, гр. Русе.