Превозни документи

Абонаментна карта Период Една линия Всички линии Ц.Г.М.*
Тролейбус Автобус Тролейбус
Граждани десет дни 15,00 лв. 15,00 лв. - 25,00 лв.
За един месец 37,50 лв. 44,00 лв. - 74,50 лв.
За три месеца - 120,00 лв. - 216,50 лв.
Пенсионери** 30 пътувания за период от три месеца - 12,00 лв. 10,50 лв. -
Хора с увреждания 1-ва и 2-ра група** 30 пътувания за период от три месеца - 14,00 лв. 8,00 лв. -
Ученици и студенти десет дни - 11,00 лв. - 22,00 лв.
един месец - 16,00 лв. 14,00 лв. 30,00 лв.

*ЦГМ – Картите важат за цялата градска мрежа

**Картите за пенсионери и за лица с увреждания важат до изчерпване на 30 пътувания, но не повече от 3 месеца след датата на издаването на картата

Всички цени са с ДДС.

Безплатни карти се предлагат на:

Деца до 7 години навършени, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

Също така служители на МВР, ДАНС, министрество на правосъдието

Работно време с клиенти на Билетен Център на Община Русе - бул."Скобелев" № 45
Понеделник до Петък от 08:00 ч. до 16:45 ч.
Почивни дни Събота и Неделя

Издаването на електронни карти става срещу представяне на лична карта.

Всички валидни електронни карти могат да бъдат презаредени в общинския билетен център.