Превозни документи

Абонаментна карта:
в сила от 01.02.2024 г.
Период Една линия Всички линии Ц.Г.М.*
Тролейбус Автобус Тролейбус
Граждани десет дни - - - -
За един месец 66,00 лв. 66,00 лв. - 135,00 лв.
За три месеца - - - 295,00 лв.
За лица получаващи пенсия, навършили възрастта по чл. 68 ал. 1-3** 30 пътувания за период от три месеца 10,00 лв.
ПО ВСИЧКИ ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ И
АВТОБУСНИ ЛИНИИ
№ 3; №4; № 8; № 10; № 19; № 23; № 28; № 30 и № 33
10,00 лв. 10,00 лв. -
За лица с 50% и над 50% намалена работоспособност** 30 пътувания за период от три месеца 16,00 лв.
ПО ВСИЧКИ ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ И
АВТОБУСНИ ЛИНИИ
№ 3; №4; № 8; № 10; № 19; № 23; № 28; № 30 и № 33
16,00 лв. 16,00 лв. -
За учащи, студенти и докторанти редовно обучение десет дни - - - -
един месец 17,00 лв.
ПО ВСИЧКИ ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ И
АВТОБУСНИ ЛИНИИ
№ 3; №4; № 8; № 10; № 19; № 23; № 28; № 30 и № 33
17,00 лв. 17,00 лв. 40,00 лв.

*ЦГМ – Картите важат за цялата градска мрежа

**Картите за пенсионери и за лица с увреждания важат до изчерпване на 30 пътувания, но не повече от 3 месеца след датата на издаването на картата

Всички цени са с ДДС.

Безплатни карти се предлагат на:

Децата до 14 навършени години по всички градски автобусни и тролейбусни линии, с карта по образец;

Държавните служители (МВР, ДАНС, Министерство на правосъдието) по всички градски автобусни и тролейбусни линии, с карта по образец;
Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите – по всички градски автобусни и тролейбусни линии, както и по междуселищни линии, с карта по образец;

Работно време с клиенти на Билетен Център на Община Русе - бул."Скобелев" № 45
Понеделник до Петък от 08:00 ч. до 16:45 ч.
Почивни дни Събота и Неделя

Издаването на електронни карти става срещу представяне на лична карта.

Всички валидни електронни карти могат да бъдат презаредени в общинския билетен център.