Контакти

"Общински транспорт Русе" ЕАД

Русе 7000, бул. "Трети март" №74
082 82 05 50
office@transport-ruse.com
Централен диспечерски пункт
082 82 00 21
+359 878 26 06 03

"ШАНС-99" ООД
Русе 7000, ул. "Николаевкса" №73
+359 882 92 19 92
chance99@abv.bg
"ГЕОКОМЕРС" ООД
Русе 7000, ул. "Николаевкса" №80
0898 428 945
ikerchev@datatower.net

"Общински транспорт Русе" ЕАД - обслужват всички тролейбусни линии с № 2, № 9, № 13, № 21, № 24, № 27 и № 29
и автобусни линии с №3, № 4, № 8, № 10, № 19, № 23, № 28, № 30, № 33

"ШАНС-99" ООД - обслужват автобусни линии с № 5, № 6, № 11, № 12, № 15, № 16, № 20

"ГЕОКОМЕРС" ООД - обслужват автобусни линии с № 18