Временна организация на движението

сряда 28 септември 2022 г.

От 28.09. до 27.10.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от кръстовището с ул. "Света Петка" до пресичането й с ЖП линията за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. "Средна Кула" и кв. "Долапите", изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“.