Временна организация на движението на ул. "Несебър"

петък 27 май 2022 г.

От 27.05. до 24.06.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) в кв. Долапите на ул. „Несебър“ от обръщалото до ул. „Белослав“, ул. „Белослав“, ул. „Хан Пресиян“, ул. „Кремиковци“ и ул. „Владая“. Промяната се налага във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“.