От началото на учебната година се увеличават курсовете на тролейбусни и автобусни линии

сряда 14 септември 2022 г.

Във връзка с началото на учебната година се увеличават курсовете по тролейбусни линии № 2 и № 29 и автобусни линии № 5, № 6, и № 33.