Временна организация на движението

петък 09 септември 2022 г.

От 09.09. до 07.10.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Църковна независимост“ за обект „Подмяна на електрически кабел СрH-10kV от трансформаторен пост ТП „Тиц“ до трансформаторен пост ТП „Христо Ботев“, гр. Русе“.