Временна организация на движението на в с. Червена вода

понеделник 30 май 2022 г.

От 30.05. до 10.06.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Александър Стамболийски в с. Червена вода. Промяната се налага във връзка с изпълнението на обект: „Навес за лек селскостопански инвентар в УПИ XI-1525, кв. 85, с. Червена вода, Община Русе“.