Временна организация на движението на бул. "Гоце Делчев"

понеделник 30 май 2022 г.

От 27.05. до 26.07.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) по бул. "Гоце Делчев" в участъка от „помпена станция III-ти подем“ (пресечката за Православен храм „Свето Възнесение“) до „напорен резервоар кота 157“ (кръстовището с ул. Александър Хаджирусет“). Промяната се налага във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе“ – Част I.