Въвежда се временна организация на движението на ул. „Македония“

понеделник 30 май 2022 г.

От 20.05. до 08.07.2022 г. включително улица „Македония“ се затваря за движение в участъка от кръстовището с ул. „Св. Димитър Басарбовски“ до кръстовището с ул. „Лом“. Промяната се налага във връзка с обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула и кв. „Долапите“, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“.