No image found
Временна организация на движението
понеделник 18 юли 2022 г.

От 18.07. до 30.08.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Скобелев“, ул. „Рила, ул. „Червен“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Етър“, ул. „Добри Немиров“, пл. „Дунав, пл. „Одрин , ул. „Тома Кърджиев“, ул. „Люлебургас, ул. „Капитан-лейтенант Евстати Винаров“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Николаевска“, ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Добруджа“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Атанас Буров“, ул. Борисова“ и ул. „Славянска“ в Централна градска част на гр. Русе. Промяната се налага във връзка с изпълнение на обект „Разширение на тръбна и кабелна мрежа на БТК ЕАД посредством пасивна оптична мрежа /PON/ на територията на гр. Русе, Централна градска част, Етап I“.

Към цялата статия
No image found
Временна организация на движението
понеделник 18 юли 2022 г.

От 15.07. до 31.07.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Рила. Промяната се налага във връзка с изпълнение на ВИК отклонения на жилищна сграда с магазини и гаражи на ул. „Рила“ №34.

Към цялата статия
No image found
Временна организация на движението
понеделник 18 юли 2022 г.

От 25.07. до 02.09.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на бул. „Васил Левски“ и ул. „Григор Пърличев. Промяната се налага във връзка с изпълнение на обект „Кабел ниско напрежение от трансформаторен пост ТП 322 до разпределителна касета РК – бул. „Васил Левски“, гр. Русе“.

Към цялата статия
No image found
Временна организация на движението на път Русе-Бяла-Велико Търново
понеделник 18 юли 2022 г.

На 10.09. и 11.09.2022 г. от 09:00 ч. до 19:00 ч. се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) от км. 2+935 до км. 3+445 на мост над река Русенски лом, на път I-5 Русе-Бяла-Велико Търново, в посока Велико Търново-Русе. Движението на МПС да се осъществява с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация. Промяната се налага във връзка с реализация на бънджи скокове.

Към цялата статия
No image found
Временна организация на движението на бул. "Липник"
петък 24 юни 2022 г.

От 25.06. до 29.06.2022 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) и бул. "Липник" се затваря за движение на МПС в района на кръстовището с ул. „Иван Ведър“. Движението на МПС ще се осъществява по обходни маршрути, съседните отворени за движение улици, съобразно въведената организация на движение. Промяната се налага във връзка с изпълнението на обект: „Рехабилитация на бул. "Липник" от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище на КАТ, гр. Русе.

Към цялата статия
No image found
Временна организация на движението на ул. "Чипровци"
петък 24 юни 2022 г.

Временна организация на движението на ул. "Чипровци" От 13.05. до 21.06.2022 г. включително е въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) като ул. „Чипровци“ е затворена за движение на МПС в участъка от ул. „Тича“ до ул. „Захари Стоянов“. Промяната се налага във връзка с изпълнението на обект: „Текущ ремонт на ул. „Чипровци“ – в участъка от ул. „Тича“ до кръстовището при „Олимп“, в т.ч. ремонт на тротоарните настилки“, гр. Русе.

Към цялата статия