23 : Блок №48 - Дом на културата

Зимно делнично ( валидно от 4 октомври до 30 юни )

23 : Дом на културата - Блок №48

Зимно делнично ( валидно от 4 октомври до 30 юни )
* Ако желаете да проверите кога превозното средство ще бъде на дадена спирка, може да изберете часа му на тръгване по разписание.